No Name Position Grade Height Weight
NO.
70

Ahrens Lars

Freshman
NO.
45

Antonios-McCrea Tarek

Freshman
NO.
34

Ball Brendan

Freshman
NO.
72

Bell Jelani Matai

Freshman
NO.
28

Bennett John

Freshman
NO.
6

Breul Lucas

Freshman
NO.
54

Briskman Stephen

Freshman
NO.
25

Browning John

Freshman
NO.
22

Chang Chongwoo

Freshman
NO.
44

Chu Abraham

Freshman
NO.
73

Chu Abraham

Freshman
NO.
24

Clarke JT

Freshman
NO.
10

Curtiss Colman

Freshman
NO.
57

Dashiell Jake

Freshman
NO.
86

Davis Nicholas

Freshman
NO.
37

Duff Max

Freshman
NO.
39

Eames Tate

Freshman
NO.
21

Ehrenberger Nathan

Freshman
NO.
17

Follmer Mac

Freshman
NO.
33

Graves Bryan

Freshman
NO.
16

Griessel Jacob

Freshman
NO.
65

Hansen Sam

Freshman
NO.
2

Heffeman Max

Freshman
NO.
4

Hunt Adrian

Freshman
NO.
20

Isola Drew

Freshman
NO.
68

Jara Cole

Freshman
NO.
19

Jeter Cole

Freshman
NO.
31

Johnston Carter

Freshman
NO.
30

Jules Ben

Freshman
NO.
77

Ketley Harvey

Freshman
NO.
42

Koob Matthew

Freshman
NO.
84

Lawrie Isaiah

Freshman
NO.
8

Leuteneker Jake

Freshman
NO.
43

Lev Matt

Freshman
NO.
23

McGonigle Sam

Freshman
NO.
32

Mosaddad Aydin

Freshman
NO.
7

Mossotti Nicolas

Freshman
NO.
56

Okamura Robert (Kimo)

Freshman
NO.
55

Oxendine Ben

Freshman
NO.
15

Pearce Nathan

Freshman
NO.
28

Pelter Will

Freshman
NO.
89

Quinteros Zachary

Freshman
NO.
75

Rack Sam

Freshman
NO.
12

Raphael Zach

Freshman
NO.
1

Rhodes Walker

Freshman
NO.
5

Schmidt Joey

Freshman
NO.
40

Shah Dhilon

Freshman
NO.
82

Tabebian Jacob

Freshman
NO.
67

Thomas Tareek

Freshman
NO.
11

Thoms Dillan

Freshman
NO.
52

Vorhauer Jr. Jason

Freshman
NO.
29

Walker Austin

Freshman
NO.
66

Walker Jack

Freshman
NO.
3

Weaver Maxwell

Freshman
NO.
26

Wheeler Daniel

Freshman