No Name Position Grade Height Weight
NO.
25

Browning John

Freshman
NO.
57

Dashiell Jake

Freshman
NO.
37

Duff Max

Freshman
NO.
39

Eames Tate

Freshman
NO.
17

Follmer Mac

Freshman
NO.
33

Graves Bryan

Freshman
NO.
65

Hansen Sam

Freshman
NO.
4

Hunt Adrian

Freshman
NO.
20

Isola Drew

Freshman
NO.
68

Jara Cole

Freshman
NO.
31

Johnston Carter

Freshman
NO.
77

Ketley Harvey

Freshman
NO.
84

Lawrie Isaiah

Freshman
NO.
43

Lev Matt

Freshman
NO.
23

McGonigle Sam

Freshman
NO.
56

Okamura Robert (Kimo)

Freshman
NO.
55

Oxendine Ben

Freshman
NO.
15

Pearce Nathan

Freshman
NO.
28

Pelter Will

Freshman
NO.
89

Quinteros Zachary

Freshman
NO.
75

Rack Sam

Freshman
NO.
82

Tabebian Jacob

Freshman